SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. INNLEDNING/GENERELT

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av produkter fra Bademiljø VVS Expo AS til forbruker. Klikk og hent er en reservasjonsløsning der varer reserveres på nett for avhenting og betaling i butikk. Endelig bestilling skjer først når butikk og kunde er blitt enig om pris, leveringstid og andre forhold. Angrerettloven gjelder derfor ikke for slike bestillinger. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, ordrebekreftelse og annen korrespondanse avtalegrunnlaget for kjøpet.

2. BESTILLINGSPROSESSEN

Nettbutikken er organisert på en slik måte at den viser Bademiljø sitt tilgjengelige sortiment på nett med veiledende priser. Kunden sender via nettbutikken en forespørsel til valgt Bademiljø-butikk. Butikken kontakter kunden for å informere om levering, eventuelle fraktkostnader og ønsker om montering. Det gjøres ikke en bindende avtale før butikken har sjekket tilgjengelighet av varene og bekreftet dette med kunde, samt at kunde har akseptert ordrebekreftelsen.

3. LEVERING OG MONTERING

Bestilt vare hentes hos den valgte Bademiljø-butikken dersom ikke annet er avtalt. Tidspunkt for levering følger av ordrebekreftelsen eller annen kommunikasjon. Butikken vil informere kunden når varene har ankommet sitt utsalgssted. Levering anses normalt å ha funnet sted når varene er i kundens besittelse. Retur av gamle varer er ikke inkludert i tilbudet.

Ved levering utenfor utsalgsstedet må transport, leveringssted, tidspunkt og andre forhold avtales nærmere.

Vi kan montere alle produkter, og avtale om dette gjøres med butikken.

I de tilfeller kunden er ansvarlig for at levering og montering ikke kan gjøres som avtalt, kan butikken kreve å få dekket sine kostnader.

4. VAREN/PRODUKTET

Bademiljø tilstreber å gi mest mulig korrekte opplysninger om våre produkter. Vi må likevel ta forbehold om at det kan oppstå feil på priser og at skrivefeil kan forekomme.

5. PRISER

Alle oppgitte priser er i norske kroner og inkludert merverdiavgift. Butikken vil informere deg om eventuelle fraktkostnader før bestilling blir iverksatt. På elektriske varer kan det også bli tillagt miljøgebyr i samsvar med gjeldende regler.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift og miljøgebyr) og leveringskostnader (frakt, porto og fakturagebyr) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, informeres om før varene blir satt i bestilling.

6. BETALING

Butikken kan kreve forskuddsbetaling før bindende bestilling gjøres. Behovet for forskuddsbetaling er avhengig av den totale størrelsen på orderen. Ved avtale om forskudd vil ordren bli bestilt når avtalt forskudd er innbetalt. Restbeløp betales kontant ved henting eller levering. Ved avtalt kredittid er standard betalingsbetingelser netto pr 10 dager. Ved kredittsalg har butikken rett til å ta betalt for fakturagebyr. Kunder må også påregne å bli kredittvurdert ved kredittsalg. Ved forsinkelser som skyldes kjøper skal betaling skje i forhold til opprinnelig plan.

7. REKLAMASJONSRETT

I de tilfeller produktene har feil eller mangler kan kjøper kreve retting av feil, nytt produkt, prisavslag eller at kjøpet heves. Feilene må foreligge på det tidspunkt de har kommet i kundens besittelse.

Kunden har plikt til å undersøke produktene ved mottak og melde fra til butikken inne 10 dager dersom feil oppdages. Feil og mangler må fortrinnsvis meldes skriftlig. Forhandleren vil informere kunden om videre behandling av feilen.

Vanlig slitasje er ikke reklamasjonsgrunn og butikken er ikke ansvarlig for feil i forbindelse med montering utført av andre.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at kunden fikk varen i besittelse. I de tilfeller produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år utvides fristen til 5 år.

8. REKLAMASJONSFRIST 

Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler i henhold til forbrukerlovens bestemmelser. Det samme gjelder for mangler som først kan oppdages etter montering eller at varen er tatt i bruk. Dette gjelder også når kunden senere oppdager mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort inngrep i varen. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold eller andre ytre påvirkninger.

9. ANGRERETT 

Klikk og hent er en reservasjonsløsning der varer reserveres på nett for avhenting og betaling i butikk. Endelig bestilling skjer først når butikk og kunde er blitt enig om pris, leveringstid og andre forhold. Angrerettloven gjelder derfor ikke for slike reservasjoner.

10. TVISTER 

Partene skal prøve å løse tvister ved saklig diskusjon og minnelighet. Dersom man ikke lykkes med dette kan saken bringes inn for forbrukerrådet. Partene bør forsøke alle andre muligheter før saken bringes inn for domstolene.